Návod k vyhľadávaniu parciel


  • 1. Spustite webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS

  • Link : https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/

  • Prvotné načítanie aplikácie je sprevádzané zobrazením úvodnej obrazovky Mapový klient ZBGIS. Okno zatvoríte označením tlačidla POKRAČOVAŤ.


  • 2. Nastavte typ témy (mapy) na "Kataster nehnuteľností".

  • Označenie témy "Kataster nehnuteľností" je potrebné pre vyhľadanie a zobrazenie parcely, listu vlastníctva, stavby, vlastníka, fyzickej alebo právnickej osoby podľa katastrálneho územia alebo obce.


  • 3. Do textového poľa vyhľadávania zadajte názov obce alebo katastrálneho územia a označte funkciu "Zámok".

  • Použitie funkcie uzamknutia (kliknutím na ikonu zámku) je nutné pre vyhľadávanie parcely , listu vlastníctva, stavby, fyzickej alebo právnickej osoby v téme "Kataster nehnuteľností".


  • 4. Do textového poľa vyhľadávania dopíšte za názov obce/katastrálneho územia číslo parcely.

  • Kliknutím na vyhľadanú parcelu v našepkávači sa otvorí panel s detailnými informáciami o parcele a v mapovom okne sa priblíži a vycentruje geometria parcely.


ZDROJ: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/Help/