slide cinnost

Zmluvy

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch je jednou zo základných a bežných činností notára. Takýmito listinami sú aj zmluvy. Notár spisuje široké spektrum zmlúv ako napr. kúpno – predajné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zámenné zmluvy, zmluvy o splnomocnení, zmluvy o pôžičke, nájomné zmluvy, zmluvy o vstavbe, nadstavbe, prístavbe, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o prevode obchodného podielu... Každá zmluva spísaná notárom je vo forme notárskej zápisnice.

Špeciálna forma notárskej zápisnice umožňuje uzatvoriť najmä zmluvu o pôžičke spolu s vyhlásením povinnej osoby, ak v prípade, že nesplní svoju povinnosť, súhlasí s vykonateľnosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Takýtom exekučným titulom si ušetríte často dlhé konanie na súde.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie