slide cinnost

Register osvedčených podpisov

Pri osvedčení podpisu sa do Notárskeho centrálneho registra osvedčených podpisov ukladajú zákonnom stanovené údaje, ktoré špecifikujú osobu a listinu na ktorej bol podpis overený. Tento register zabezpečuje archiváciu unikátnych čísel, ktoré sú každému podpisu prideľované a umožnuje zistenie na základe tohto čísla preveriť, či listina bola podpísana účastníkom a na ktorom notárskom úrade k podpisu došlo.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie