slide cinnost

Register osvedčených podpisov

Pri osvedčení podpisu sa do Notárskeho centrálneho registra osvedčených podpisov ukladajú zákonnom stanovené údaje, ktoré špecifikujú osobu a listinu na ktorej bol podpis overený. Tento register zabezpečuje archiváciu unikátnych čísel, ktoré sú každému podpisu prideľované a umožnuje zistenie na základe tohto čísla preveriť, či listina bola podpísana účastníkom a na ktorom notárskom úrade k podpisu došlo.

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie