slide cinnost

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva, najmä k nehnuteľnostiam. Inštitút vydržania slúži na to, aby bol zosúladený skutkový stav s právnym stavom. Ak sú splnené všetky podmienky pre vydržanie vlastnického práva, notár na žiadosť vydržiteľa osvedčí vyhlásenie o vydržaní vo forme notárskej zápisnice. Toto osvedčenie slúži ako podklad pre príslušnú správu katastra, aby vykonala zmenu v liste vlastníctva.

Notár Vám vysvetlí aké podmienky musia byť splnené, aké listiny je potrebné doložiť a zastúpi Vás v katastrálnom konaní. kontakt

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie