slide cinnost

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva, najmä k nehnuteľnostiam. Inštitút vydržania slúži na to, aby bol zosúladený skutkový stav s právnym stavom. Ak sú splnené všetky podmienky pre vydržanie vlastnického práva, notár na žiadosť vydržiteľa osvedčí vyhlásenie o vydržaní vo forme notárskej zápisnice. Toto osvedčenie slúži ako podklad pre príslušnú správu katastra, aby vykonala zmenu v liste vlastníctva.

Notár Vám vysvetlí aké podmienky musia byť splnené, aké listiny je potrebné doložiť a zastúpi Vás v katastrálnom konaní. kontakt

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie